CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Thế giới Bác sĩ cam kết nỗ lực tối đa để bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ. Người dùng đồng ý điều khoản sử dụng dịch vụ của Thế giới Bác sĩ nghĩa là bạn chấp nhận và tuân thủ với các nội dung chúng tôi trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Thế giới Bác sĩ, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thông tin được Thế giới Bác sĩ thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên Thế giới Bác sĩ, người dùng cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn :
Họ Tên, địa chỉ cư trú
Số điện thoại
Ngày tháng năm sinh
Giới tính

Thế giới Bác sĩ bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào ?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.
Thế giới Bác sĩ thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Thế giới Bác sĩ.

Sử dụng thông tin của bạn

Mục tiêu của Thế giới Bác sĩ là mang lại cho người dùng 1 hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian.
Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm :
Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây :
Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Thế giới Bác sĩ hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Thế giới Bác sĩ
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Quản lý thông tin trên website và ứng dụng

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

Sử dụng Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.
Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào.
Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Thế giới Bác sĩ.